Programma

18:45                    

Onthaal/Deuren open

19:15 – 20:15    

Keynote presentatie door Sarah Vanden Avenne, medewerker aan het Vlaams Agentschap Opgroeien

Sarah Vanden Avenne is Master in de Orthopedagogische Wetenschappen en deed ondermeer wetenschappelijk onderzoek naar drugsverslaving en de vertaling daarvan in handvaten voor leerkrachten. Sinds 2009 is zij verbonden aan Kind en Gezin (en ruimer het nieuw Agentschap Opgroeien) waar Sarah onder andere verantwoordelijk is voor het leertraject voor nieuwe medewerkers en de preventieve trajecten met ouders.

20:15 – 20:45    

Pauze

20:45 – 21:30    

Workshops waar vanuit de concrete praktijk een invulling wordt gegeven aan Kwaliteit van Leven

    • Workshop 1: Integrale Jeugdzorg
    • Workshop 2: Personen met een handicap
    • Workshop 3: Kwaliteit van leven in de laatste levensfase en bij levenseinde
    • Workshop 4: Capability approach – Hoe zetten we in op het vergroten van mogelijkheden in een hulpverleningstraject?

Inschrijven doe je via de limesurvey onder ‘inschrijvingen’